Truyện

Iliad bởi Homer – Quyển 1: Bệnh dịch và sự giận dữ (P.1)

Iliad bởi Homer, quyển 1, p.1. Cơ sự bắt đầu với một cô gái, tên là Chryseis. Agamemnon, không đồng ý trao trả lại Chryseis cho cha cô. Điều này dẫn đến sự nổi giận của thần Apollo, người đã gieo rắc chết chóc cho quân Hy Lạp. Và dẫn đến tranh chấp giữa Achilles và Agamemnon khi Agememnon đòi bù lại phần thưởng đã mất của mình bằng phần của Achilles.

Read More