Thẻ: đẹp trai

Người chết đuối đẹp trai nhất trần đời bởi Gabriel Garcia Marquez

Người chết đuối đẹp trai nhất trần đời - một truyện ngắn hay của nhà văn Gabriel Garcia Marquez- một truyện ngắn điển hình cho dòng văn học hiện thực huyền ảo và về cách con người sáng tạo những truyền thuyết và huyền thoại thế nào.