Một đức Phật viết bởi thiền sư Hara Tanzan

Một đức Phật, truyện rất ngắn của nhà sư, triết gia, học giả Hara Tanzan, mang phong cách đặc trưng “nói ít hiểu nhiều” của ông.

HaraTanzan
Chân dung nhà văn Hara Tanzan

Tại Tokyo vào thời Minh Trị, có hai thầy giảng đạo lỗi lạc thuộc hai cá tính trái ngược nhau. Một người, Unsho, là một thầy giảng ở Shingon, giữ gìn lời giáo huấn của đức Phật rất tôn nghiêm. Ông ta không bao giờ uống rượu, cũng như chẳng bao giờ ăn sau mười một giờ vào buổi sáng.

Thầy giảng khác, Tanzan, là một giáo sư triết học thuộc trường đại học Hoàng Gia, chẳng bao giờ tuân theo lời giáo huấn. Khi ông ta muốn ăn ông ta ăn, và khi ông ta muốn ngủ vào ban ngày ông ta ngủ.

Một hôm Unsho đến thăm Tanzan, gặp đúng lúc Tanzan đang uống rượu, một thầy tu thì không được phép chạm lưỡi đến một giọt rượu.

“Xin chào, bạn hữu,” Tanzan chào khách mới tới.”Ông có muốn uống một chút không?”

“Tôi chẳng bao giờ uống rượu cả!” Unsho nghiêm nghị thốt lên.

“Một người không bao giờ uống rượu thì chẳng phải là người.” Tanzan nói.

“Ý thầy gọi tôi không phải là người chỉ vì vì tôi không say mê thứ chất lỏng làm chếnh choáng đầu óc ấy?” Unsho tức giận nói. Thế nếu tôi không phải là người, thì tôi là gì?”

“Là một đức Phật.” Tanzan trả lời.

*************************

In Tokyo in the Meiji era there lived two prominent teachers of opposite characteristics. One, Unsho, an instructor in Shingon, kept Buddha’s precepts scrupulously. He never drank intoxicants, nor did he eat after eleven o’clock in the morning.

The other teacher, Tanzan, a professor of philosophy at the Imperial University, never observed the precepts. When he felt like eating he ate, and when he felt like sleeping in the daytime he slept.

One day Unsho visited Tanzan, who was drinking wine at the time, not even a drop of which is supposed to touch the tongue of a Buddhist.

‘Hello, brother,’ Tanzan greeted him. ‘Won’t you have a drink?’

‘I never drink!’ exclaimed Unsho solemnly.

‘One who does not drink is not even human,’ said Tanzan.

‘Do you mean to call me inhuman just because I do not indulge in intoxicating liquids!’ exclaimed Unsho in anger. Then if I am not human, what am I?’

‘A Buddha.’ answered Tanzan

hai nha su lam viec o quan ruou tai Nhat
Hai nhà sư làm việc tại một quán bar ở Nhật Bản

2 replies to “Một đức Phật viết bởi thiền sư Hara Tanzan”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *